obecnie
2° C
jutro
5° C
djkubus
Czy obawiasz się wirusa z Wuhan na podkarpaciu?


Ostatnio na forum

 • Witnesses collagen pulls t...
  5 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Czy marzy Ci się bajeczna ...
  2894 wyświetleń
  5 odpowiedzi
 • Przeciwnicy Przepuszczania...
  5922 wyświetleń
  12 odpowiedzi
 • Czy tylko Ja nie lubię świąt?
  566 wyświetleń
  2 odpowiedzi
 • Targ Staroci na Rozwadowsk...
  5275 wyświetleń
  6 odpowiedzi
 • maybelline podkład hd
  4841 wyświetleń
  3 odpowiedzi
 • Huawei p30, warto ?
  2722 wyświetleń
  3 odpowiedzi
Przejdź do forum

Informacja z obrad XVI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego

2 grudnia 2019 12:51, autor: powiat-nisko.pl

Dnia 28 listopada 2019 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu. Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym, w którym poinformował m. in. o ogłoszonych przetargach oraz złożonym wniosku do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Powiat Niżański wnioskował o realizację operacji „Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem” w ramach „Adaptacji istniejącej infrastruktury na Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)”. Wartość projektu 50.087 zł, w tym dofinansowanie 31.815 zł, wkłady własny 18.272 zł.  

Następnie radni zapoznali się z informacjami: Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Rzeszowie o stanie środowiska na terenie powiatu niżańskiego w 2018 r. w świetle badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a także Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań na terenie Powiatu Niżańskiego w 2018 r. oraz za I półrocze 2019 r.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni zapoznali się z informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Niżańskiego za rok szkolny 2018/2019, która obrazuje stan edukacji w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Niżański na podstawie danych liczbowych, z uwzględnieniem m.in. analizy osiągnięć, wyników egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, organizacji oraz bazy szkół i placówek, kadry pedagogicznej oraz liczby laureatów konkursów i olimpiad. Szereg danych liczbowych dotyczył roku szkolnego 2018/2019, ale również lat minionych, ukazując tym samym dynamikę zmian.

Realizując porządek obrad, Rada zapoznała się z informacją Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku o działalności statutowej, sytuacji ekonomiczno-finansowej i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych za okres od stycznia do września 2019 r. oraz z analizą porównawczą za okres od roku 2015 do dnia 30 września 2019 r.

Ponadto Rada zmieniła uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2019, uchwaliła Program współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, a także wskazała przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Następnie Rada ustaliła wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz koszty usunięcia pojazdu.

Wyraziła również zgodę na pokrycie część straty netto SPZZOZ w Nisku za rok 2018, dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019-2034 oraz budżecie Powiatu.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.

Komentarze czytelników (0)
Do tej zawartości nie ma jeszcze komentarzy.