obecnie
18° C
jutro
16° C
djkubus
Czy obawiasz się wirusa z Wuhan na podkarpaciu?


Ostatnio na forum

 • Konferencje śmiesznej opoz...
  3621 wyświetleń
  16 odpowiedzi
 • Prawda o WOŚP bez cenzury.
  18501 wyświetleń
  21 odpowiedzi
 • Aktualna mapa wirusa na po...
  1869 wyświetleń
  1 odpowiedzi
 • Superior. Zawieszenie prod...
  5676 wyświetleń
  3 odpowiedzi
 • Czego ludziom brakuje w St...
  4404 wyświetleń
  7 odpowiedzi
 • Targ Staroci na Rozwadowsk...
  5795 wyświetleń
  5 odpowiedzi
 • Toalety przenośne
  837 wyświetleń
  0 odpowiedzi
Przejdź do forum

Szkoły Powiatu Niżańskiego wykorzystały okres wakacyjny 2019 roku ...

6 września 2019 22:52, autor: powiat-nisko.pl
Czas wakacji, będący to dla jednych okresem odpoczynku, dla innych jest czasem wytężonej pracy, dzięki której poprawie ulegną warunki lokalowe, poprawi się bezpieczeństwo, komfort nauki i pracy w szkołach.

Jak co roku, również i w tym, wszystkie szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Niżański, zakończyły, bądź kończą, ostatnie remonty i zabiegi odświeżające, które w znacznej części zostały ukończone przed pierwszym powakacyjnym dzwonkiem, który po dwóch miesiącach wakacji, zabrzmiał w poniedziałek 2 września.

Wszelkie prowadzone inwestycje i remonty obejmowały nie tylko wnętrze obiektów szkolnych, ale również otoczenie szkół.

Całkowity koszt remontów i inwestycji od początku roku to kwota ponad 2,4 mln zł. W poszczególnych szkołach, w 2019 roku, obejmowały one następujące prace.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku za kwotę prawie 73 tys. zł przeprowadzono remont dwóch sal lekcyjnych z zapleczem sali biologicznej, polegający na położeniu nowych wykładzin podłogowych, pracach malarskich, wymianie pionu kanalizacyjnego. Zainstalowane zostały barierki przy trzech zejściach do piwnic, wymieniono troje drzwi w salach lekcyjnych oraz dokonano naprawy elewacji budynku.

W zakresie dużych zadań inwestycyjnych w niżańskim LO, w marcu 2019 r. rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym” o wartości ponad 2 mln zł, z czego blisko 50% stanowi dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Dzięki pozyskanym środkom wymienione zostaną instalacje, wentylacja mechaniczna, stolarka okienna i drzwiowa, pokrycie dachu, posadzka w sali oraz płytki podłogowe i ścienne na zapleczu sali i łączniku. Ponadto zostanie wybudowana ścianka wspinaczkowa oraz wyposażona siłownia. Pozyskane środki pozwolą również na wyremontowanie boiska wielofunkcyjnego. Planowany termin zakończenia zadania to maj 2020 r.

Przypomnijmy, że w grudniu 2018 r. w LO w Nisku oddana została do użytku winda zewnętrzna do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową, o wartości ponad 282 tys. zł. Tym samym w przyszłym roku, po zakończeniu remontu sali gimnastycznej, oba budynki szkoły zostaną przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

W Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, jeszcze w czasie minionego roku szkolnego, przeprowadzono remont pracowni przedmiotów zawodowych oraz szatni na warsztatach szkolnych. Remont polegał na wyrównaniu ścian i podłóg i położeniu płytek podłogowych. Koszt remontu wyniósł prawie 18 tys. zł.

W Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica przeprowadzono remont pracowni fryzjerskiej oraz wykonano malowanie 2 sal lekcyjnych. Ponadto wykonano siłownię terenową, zakupiono stoły do gry w szachy, ławki, utwardzono plac szkolny a także posadzono drzewa w ramach programu OSA.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem wykonano wiele ważnych i kluczowych remontów. W dalszym ciągu remontowany jest, otwarty w roku ubiegłym, budynek w Ulanowie, w którym mieści się Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, w której zakończono remont i wymianę nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz studni chłonnych i drenaż dla wód opadowych, co wyniosło prawie 96 tys. zł. Ponadto pomalowano korytarze oraz rury do centralnego ogrzewania, czego koszt wyniósł ponad 10 tys. zł. Wymieniono także stolarkę okienną, za ponad 10 tys. zł. Natomiast w siedzibie SOSW w Rudniku nad Sanem wykonano remont kuchni wraz z zapleczem, za 15 tys. zł. Rozpoczęto też adaptacje 4 pomieszczeń na potrzeby wychowanków przedszkola, co kosztować będzie prawie 88 tys. zł.

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, jeszcze pod koniec 2018 roku przeprowadzono ważne remonty i inwestycje w postaci: przebudowy kolektora kanalizacji sanitarnej przy budynku RCEZ w Nisku, budowy odwodnienia boiska wielofunkcyjnego oraz remontu dwóch pomieszczeń biurowych. Do końca 2018 r. na te prace przeznaczono kwotę ponad 15 tys. zł. W pierwszym półroczu 2019 r. wyremontowano nawierzchnię ceramiczną korytarza w internacie, pomieszczenia sekretariatu uczniowskiego, części korytarza na I piętrze szkoły, ponadto dokonano malowania klatki schodowej i części korytarza na II piętrze. Koszt tych robót za I półrocze 2019 r. wyniósł 11,4 tys. zł. Natomiast poważne i skomplikowane prace wykonano w okresie wakacyjnym, biorąc pod uwagę, że prace te nie będą zagrażać i przeszkadzać uczniom. I tak wyremontowano dwie łazienki na II i III piętrze budynku internatu RCEZ za kwotę ponad 35 tys. zł. Zagospodarowano teren wokół budynku szkoły poprzez: ułożenie kostki wokół drzewka solarnego, podniesiono studzienki burzowe, wykonano szacht oraz płytę odbojową od ul. Głowackiego, ułożono obrzeża do rabatów wokół drzewka solarnego, kostkę do furtki od ul. Sandomierskiej, wykonano także schody z kostki do budynku socjalnego przy boisku wielofunkcyjnym. Koszt ww. remontów i inwestycji w RCEZ w okresie wakacyjnym wyniósł łącznie prawie 67 tys. zł.

Stosowne prace remontowe wykonano także w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nisku, gdzie na wakacjach zostały wykonane nieduże prace malarskie w postaci odświeżenia sufitów w łazience oraz pomalowano barierki przed budynkiem przy ul. Paderewskiego 4.

Podkreślenia wymaga fakt, że trwające prace budowlane w budynkach i otoczeniu obiektów szkolnych w żaden sposób nie zakłóciły prawidłowego funkcjonowania szkół po rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020.

- Zarząd Powiatu Niżańskiego dokłada wszelkich starań, aby remonty i inwestycje w szkołach były wykonane zarówno dokładnie jak i sprawnie. Cieszymy się, że nasi uczniowie i podopieczni każdego roku mogą rozpoczynać naukę w odnowionych obiektach, wokół których jest pięknie zagospodarowane otoczenie. Podnoszenie warunków nauczania oraz atrakcyjności otoczenia i bazy lokalowej szkoły, to inicjatywa bardzo ważna i konieczna do zrealizowania. Jesteśmy bowiem odpowiedzialni, nie tylko za dobre wykształcenie młodzieży, ale również za zapewnienie im bezpieczeństwa i komfortu przebywania w budynkach naszych szkół podkreśla Starosta Niżański Robert Bednarz.


Komentarze czytelników (0)
Do tej zawartości nie ma jeszcze komentarzy.