obecnie
-3° C
jutro
5° C
djkubus
Czy obawiasz się wirusa z Wuhan na podkarpaciu?


Ostatnio na forum

 • Toalety przenośne
  731 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Konferencje śmiesznej opoz...
  3511 wyświetleń
  15 odpowiedzi
 • Czy są potrzebne miejskie ...
  6724 wyświetleń
  6 odpowiedzi
 • Po raz kolejny Powstanie W...
  2103 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Czego ludziom brakuje w St...
  4250 wyświetleń
  6 odpowiedzi
 • Stal - Stalowa Wola!
  2271 wyświetleń
  6 odpowiedzi
 • Siłownia Stalowa Wola.
  9437 wyświetleń
  5 odpowiedzi
Przejdź do forum

Wojewódzkie Święto Edukacji Narodowej w Stalowej Woli

15 października 2019 14:01, autor: stalowawola.pl
„Nauczyciel to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?”. Łącznie kilkuset nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z całego Podkarpacia odebrało w piątek 11 października medale oraz nagrody za zasługi dla oświaty i nauczania.

– To dla nas wielkie wyróżnienie, że Wojewódzkie Święto Edukacji Narodowej odbywa się w Stalowej Woli. Jest to zwrócenie uwagi na nasze miasto, na samorząd, który ze swojej strony stara się dokładać wszelkich starań, aby ta ważna część funkcjonowania samorządu była dla nas najważniejszą inwestycją. Staramy się, aby edukacja, wychowanie były składowymi naszego samorządu, na których się nigdy nie oszczędza i przekazuje się odpowiednie nakłady i środki finansowe, z wiarą i pełnym przekonaniem w to, że nie ma ważniejszej inwestycji niż edukacja i wychowanie młodego pokolenia. W dniu wielkiego święta dziękuję, że poprzez wielką pracę i zaangażowanie wznosicie państwo najważniejszą budowę państwa polskiego. To najszlachetniejsza praca, która kształtuje dusze i umysły – mówił podczas uroczystości Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.

W uznaniu szczególnych zasług dla oświaty i wychowania, decyzją Ministra Edukacji Narodowej medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Rafał Weber Poseł na Sejm RP oraz Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.

– Dziękuję za wyróżnienie, które przyjmuję w imieniu samorządu miasta Stalowej Woli i wszystkich osób zaangażowanych w budowanie idei Edukacji Narodowej na terenie naszego miasta. Edukacji w wielu wymiarach, zarówno w oświacie, ale również w kulturze, wychowaniu, pomocy dla najmłodszych i rodzin – dziękował włodarz miasta.

Medal Komisji Narodowej otrzymało również 42 nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych, między innymi ze Stalowej Woli, Mielca, Grębowa, Tarnobrzega, Nowej Dęby, Gorzyc. W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2019 roku nagrody otrzymało 5 nauczycieli i dyrektorów. Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymało 25 nauczycieli i dyrektorów, w tym również ze Stalowej Woli.

Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w uznaniu za promowanie i upowszechnianie wartościowych inicjatyw wychowawczych i opiekuńczych statuetkę „Złotego Prymu” otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli. „Złoty Prym” to nagroda przyznawana szkołom i placówkom oświatowym w celu promowania i upowszechniania działań tworzących optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszącej jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny. Nagroda przyznawana jest corocznie szkołom z terenu województwa podkarpackiego, wyłonionym w drodze konkursu.

Nagrodą Prezydenta Miasta Stalowej Woli wyróżnieni zostali:

· Bożena Baran – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z Przedszkola nr 3,

· Bernadetta Jodłowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z Przedszkola nr 6,

· Bożena Niemiec – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z Przedszkola nr 7 im. Marii Konopnickiej,

· Wanda Łukaszczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z Przedszkola nr 11,

· Elżbieta Paterek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z Przedszkola Integracyjnego nr 12 im. J. Ch. Andersena,

· Dorota Golarz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z Przedszkola nr 15,

· Marta Radwańska – nauczyciel techniki i informatyki z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Górskiego,

· Agnieszka Matusiak – nauczyciel języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Jana Pawła II,

· Alicja Mulkiewicz-Kozłowska – wicedyrektor oraz nauczyciel informatyki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte,

· Paweł Bielecki – nauczyciel religii z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. E. Kwiatkowskiego,

· Lucyna Moskal – wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie z Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Energetyków,

· Anna Sawicka – nauczyciel plastyki z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. M. Kopernika,

· Zofia Zaniewicz – wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. M. Kopernika,

· Małgorzata Moskal – wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego,

· Anna Łojek – nauczyciel matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II,

· Marta Wieszczek – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II,

· Wiesława Świeca – nauczyciel matematyki w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida,

· Janusz Figurniak – nauczyciel wychowania fizycznego w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida,

· Małgorzata Kalinka – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Górskiego,

· Alicja Bartoszek – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. M. Kopernika,

· Joanna Niwierska – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów,

· Dorota Kornek – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków,

· Elżbieta Krawiec – dyrektor Przedszkola nr 2 im. J. Brzechwy,

· Elżbieta Gałka-Ziajko – dyrektor Przedszkola nr 18 im. M. Montessori,

· Teresa Kochan – dyrektor Przedszkola nr 5 im. J. Tuwima,

· Anna Wnuk – dyrektor Przedszkola nr 6.

Dodatkowo, prezydent Lucjusz Nadbereżny uhonorował specjalnymi statuetkami dwie szkoły prowadzone przez Miasto Stalową Wolę. Pierwsza z nich to Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II za uzyskanie w roku szkolnym 2018/2019 najlepszego wyniku ze sprawdzianu po klasie ósmej spośród szkół podstawowych prowadzonych przez miasto. Natomiast druga statuetka – za uzyskanie w roku szkolnym 2018/2019 najlepszego wyniku z egzaminu spośród gimnazjów prowadzonych przez miasto Stalowa Wola, powędrowała do Gimnazjum nr 4.

Wspólna uroczystość Dnia Edukacji Narodowej była również okazją do wręczenia wyróżniającym się dyrektorom oraz nauczycielom Nagród Starosty. W tym roku otrzymało je 16 osób. Rozstrzygnięto również organizowany przez Powiat Stalowowolski konkurs na „Belfra Roku”. Była to już jego jubileuszowa – 10. edycja. W tym roku, najwięcej głosów zdobył w nim Jacek Paź – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki. Jest on współorganizatorem obchodów światowego dnia liczby π w szkole. Młodzież ceni w nim jego liczne zainteresowania, osobowość, entuzjazm z jakim pracuje, sprawiedliwość w ocenianiu i autentyczność w tym, co robi. Wyróżnia go niezwykła charyzma oraz poczucie humoru, którym zjednuje sobie sympatię uczniów.

Na drugim miejscu w konkursie na „Belfra Roku” znalazł się Paweł Jędryka – nauczyciel przedmiotów zawodowych elektronicznych w Centrum Edukacji Zawodowej, a na trzecim – Jolanta Łyczakowska, nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida.


Zobacz wyszystkie zdjęcia
Komentarze czytelników (0)
Do tej zawartości nie ma jeszcze komentarzy.