Nowości

Konkursy „Tak piszę o muzyce” oraz „Tak widzę muzykę”

Fundacja Wspierania Kultury „Amadeusz” w Stalowej Woli przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza organizuje konkurs „Tak piszę o muzyce”. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych. Uczestnik konkursu wysyła zestaw składający się z dwóch wierszy o tematyce muzycznej bądź o innej tematyce, ale inspirowanych muzyką Janiny Garści, Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, Henryka Wieniawskiego (w tym przypadku należy podać autora i tytuł utworu muzycznego, stanowiącego inspirację do wiersza).
Można przesłać tylko te utwory, które nie zostały nagrodzone czy wyróżnione w innych konkursach i nie były publikowane w prasie, wydawnictwach książkowych ani w Internecie.
Termin nadsyłania prac - do 31 marca 2021 r. na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza, 37-450 Stalowa Wola, ul. ks. J. Popiełuszki 10 z dopiskiem „Tak piszę o muzyce” Każdy uczestnik przesyła dwa wiersze w czterech egzemplarzach (wydrukach) opatrzone godłem słownym (inaczej: pseudonimem)
Do przesyłki wysłanej pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych na potrzeby promocji konkursu.
Szczegóły oraz regulamin dostępne są na stronie MBP w zakładce „konkursy”.
Utwory na wszystkich egzemplarzach (wydrukach) muszą być opatrzone godłem identycznym jak na kopercie, w której zostaną przesłane (nie wolno ujawniać na kopercie ani przy tekstach właściwych imion i nazwisk).
Podsumowanie konkursu odbędzie się w trakcie trwania IV Festiwalu im. Janiny Garści w Stalowej Woli (czerwiec 2021 r.). Laureaci zostaną poinformowani o dokładnym terminie ogłoszenia wyników i podsumowaniu konkursu. Równocześnie Fundacja „Amadeusz” proponuje uczniom przedszkolakom oraz szkół podstawowych wzięcie udziału w konkursie plastycznym inspirowanych muzyką wspomnianych wcześniej kompozytorów. Kategorie i podstawowe założenia regulaminu są podobne – z tym, że na adres biblioteki należy nadesłać prace plastyczne. Technika prac: rysunek, malarstwo, grafika, collage (możliwe do wyeksponowania za szkłem w ramach). Dzieci przedszkolne – format A4, dzieci klas I – VIII – format A3. Termin nadsyłania prac plastycznych to 15 maj 2021 r. Szczegółowy regulamin tego konkursu również znajduje się na stronie www MBP w Stalowej Woli.


05-01-2021 admin

Dodaj komentarz

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność