Nowości

Dwa konkursy w MBP: plastyczny i poetycki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza ogłasza dwa konkursy. Wspólnie z LO im KEN i Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli zaprasza młodych twórców do XX edycji konkursu poetyckiego „Moja Mała Ojczyzna” pod hasłem „Godziny przy piórze” . A wspólnie ze starostwem MBP ogłasza XXV edycję konkursu „Ekslibris” pod hasłem: „Magiczne miejsca powiatu stalowowolskiego”.
Konkurs literacki przeznaczony jest dla młodych twórców powiatu stalowowolskiego i przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych (I kategoria), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (II kategoria). Zainteresowani udziałem w konkursie powinni złożyć dwa wiersze o tematyce dowolnej, napisane czytelnie na oddzielnych kartkach (w pięciu egzemplarzach). Każdy wiersz należy podpisać - w prawym górnym rogu – pseudonim (godło) autora, typ szkoły, klasa. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną takim samym pseudonimem. W kopercie - informacje o autorze: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, klasa, szkoła oraz oświadczenie na wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby promocji biblioteki według załączonego wzoru – podpisane przez rodzica lub opiekuna. Patronat nad konkursem sprawuje Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Stalowej Woli. Prace można składać do 2 października w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, budynek Biblioteki Międzyuczelnianej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, tel. 15 842–10–63 wew. 38, tam również można uzyskać informacje uzupełniające. Najlepsze wiersze uhonorowane zostaną nagrodami; prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. O terminie uroczystego podsumowania konkursu, połączonego z wręczeniem nagród, laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Do udziału w konkursie na ekslibris okolicznościowy pod hasłem „Magiczne miejsca powiatu stalowowolskiego” organizatorzy zapraszają zaś uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu stalowowolskiego. Celem konkursu zainteresowanie dzieci i młodzieży historią i krajobrazami powiatu stalowowolskiego, popularyzacja ciekawych miejsc i obiektów – zabytków pomników czy miejsc szczególnie ważnych dla historii naszego powiatu, a także popularyzacja architektury przemysłowej, miejsc rekreacyjnych czy turystycznych szlaków, rozbudzanie szacunku dla rodzimej kultury i przynależności do lokalnego środowiska, pobudzanie plastycznej aktywności twórczej młodzieży oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży ciekawą formą wyrażania swoich myśli i koncepcji twórczych (forma ekslibrisu).
Exlibrisy – podpisane (imię, nazwisko, szkoła, klasa) - należy składać w siedzibie MBP przy ul. Popiełuszki 10 - do 15 października. Tam też uzyskać można szczegółowe informacje dotyczące konkursu lub pod numerem telefonu 15 842 10 63, wew. 38. Ekslibrisy powinny być w formacie A-4, zachowując jednak zawsze charakterystyczną formę projektu plastycznego - ekslibrisu (forma plastyczna jednobarwna – kolor czarny). W pracę wkomponowany powinien być napis „Ekslibris” i „Powiat Stalowowolski”. Uwaga: ocenie nie będą podlegać prace wykonane ołówkiem i kredką.
Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych na potrzeby promocji konkursu na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO). Autorzy najciekawszych ekslibrisów zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami, laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród. Fundatorami nagród są: Starostwo Powiatowe oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli.
Na zdjęciu: Po każdym konkursie organizowana jest wystawa ekslibrisów.

W sobotę, 5 września odbędzie się akcja „Narodowe Czytanie”.

W tym roku już po raz 9. Polacy czytają wielkie, polskie dzieła literackie. W tym roku sięgniemy po twórczość Juliusza Słowackiego. Będzie to dramat „Balladyna”. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli ostatecznie zaplanowała całe wydarzenie online. 5 września za pośrednictwem strony www, serwisu YT oraz Facebooka wyemituje pięć aktów dramatu wybitnego twórcy.
Choć posłuchać „Balladyny” będzie można przez Internet, od poniedziałku 7 września przez cały tydzień każdy, kto przyniesie do MBP swój egzemplarz dramatu Juliusza Słowackiego, będzie mógł przy stanowisku wypożyczeń Czytelni Głównej poprosić o wbicie okolicznościowego stempla. Pieczątkę MBP otrzymała z okazji Narodowego Czytania z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W ten symboliczny sposób możemy zaznaczyć swoją obecność na uroczystości i jednocześnie zachować cenny egzemplarz „ku pamięci przyszłych pokoleń”. Ponadto, biblioteka dla kilkudziesięciu pierwszych osób, które o to poproszą, ma także pamiątkowe plakietki.
W holu biblioteki będzie można obejrzeć zaś wystawę o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego pt.: „Poezja wypełniła mu całe życie”.
A do czytania specjalnie przygotowanej adaptacji „Balladyny” MBP zaprosiła mieszkańców Stalowej Woli. Przyjęli je: Monika Markowska, Monika Szach, Wioleta Hartleb, Małgorzata Grudzień, Danuta Erbel, Teresa Laba, Grzegorz Męciński, Marek Piędzio, Artur Ofiara oraz Zbigniew Partyka, którzy obok pracowników MBP przeczytali wspólnie lekturę. Muzyczną oprawę zapewniła zaś absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli - flecistka Katarzyna Głuszak.
Juliusz Słowacki to jeden z największych twórców polskiego romantyzmu. Pozostawił po sobie powieść, listy, 13 dramatów, 20 poematów, setki wierszy. Jego utwory zgodnie z duchem epoki i ówczesną sytuacją narodu podejmowały problematykę narodowowyzwoleńczą, dotyczyły przeszłości, przyczyn niewoli ale i poruszały tematy egzystencjalne. Twórca operował w nich znakomitym wyczuciem, wyobraźnią, bogatymi przenośniami, wspaniałym nastrojem.
„Balladyna”, to dramat który powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania listopadowego i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
– Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy – napisał Prezydent RP Andrzej Duda w liście zachęcającym do współtworzenia akcji. – Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie było realizowane w jak najbezpieczniejszej formie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, a w 2019 roku polskie nowele.

Od września MBP czynna dłużej

Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli będzie dłużej otwarta dla swoich Czytelników od wtorku, 1 września. Przypomnijmy, że Biblioteka Główna będzie obsługiwać mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 18, a filie od poniedziałku do piątku w godz. 10 - 17. W soboty wszystkie placówki biblioteczne będą nieczynne. Przypominamy, że w ostatni dzień wakacji – 31 sierpnia biblioteka również będzie zamknięta.
Nie zmieniają się zaś wprowadzone rygory epidemiczne. W siedzibie głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki książki i audiobooki oddamy w jednym miejscu, zaraz przy wejściu, po prawej stronie. Nie będzie możliwości oddania książek bezpośrednio w wypożyczalniach. Tam jedynie wypożyczymy wybrane przez siebie pozycje.
W MBP w dalszym ciągu nie będą funkcjonowały czytelnie czasopism i czytelnie internetowe. Nie będzie wypożyczana prasa i czasopisma. Nadal nie będzie można „buszować” pomiędzy półkami w poszukiwaniu ciekawych książek, najlepiej zdajmy się na propozycję bibliotekarki lub sprawdźmy recenzję w Internecie i poprośmy o wcześniej wybraną książkę lub audiobook. Warto zrobić sobie listę kilku książek, które chcemy wypożyczyć. Istnieje możliwość elektronicznych rezerwacji książek poprzez katalog online biblioteki. Takich rezerwacji możemy dokonać mając aktywne konto. Limit rezerwacji to 5 książek na agendę lub filię. Jeśli już zarezerwujemy książki, pamiętajmy że czas przygotowania książki przez bibliotekarza do odbioru to 1 dzień roboczy.
Zwrócone książki i audiobooki przechodzą kwarantannę. Dopiero po tym czasie będzie możliwe ich wypożyczenie kolejnym osobom. Czytelnicy powinni być przygotowani na to, że w celu zdezynfekowania pomieszczenia, w którym przebywają użytkownicy biblioteki (drzwi, klamek, podłogi), co 2 godziny na 10 minut zostanie zawieszona możliwość wypożyczania.
Nadal nie będzie można wykorzystać obiektów MBP, jako przestrzeni do nauki, spędzania wolnego czasu oraz skorzystać z usługi ksero oraz wydrukowania dokumentu.

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność