NIŻAŃSCY POLICJANCI SZKOLILI SIĘ Z PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nisku odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wzięli w nim udział funkcjonariusze wszystkich pionów Komendy Powiatowej Policji w Nisku. Szkolenie przeprowadziła koordynująca zagadnienie na szczeblu wojewódzkim nadkom. Elżbieta Siupik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Szkolenie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji dotyczącej działań ukierunkowanych na pomoc osobom dotkniętym przemocą.

W miniony czwartek, nadkom. Elżbieta Siupik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, przeprowadziła w niżańskiej jednostce szkolenie dotyczacę procedur oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Omówione zostały rozwiązania wprowadzone tzw. „ustawą antyprzemcową” jak również kwestie dotyczące stosowania przez policjantów nakazów natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazów zbliżania się do niego, wydawanych w związku z przemocą w rodzinie - co pozwoliło podczas wspólnej dyskusji rozwiać wiele wątpliwości. Poruszono również tematykę postępowania funkcjonariuszy w sytuacji ujawnienia złamania przez sprawcę przemocy nakazu /zakazu.

Szkolenie było niewątpliwie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji dotyczącej działań ukierunkowanych na pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz udoskonaleniu czynności wykonywanych podczas procedury wdrażania nakazu/zakazu.

Przypominamy o funkcjonujących na trenie powiatu niżańskiego podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - o tym pisaliśmy tutaj.

 

/KPP Nisko

04-10-2022 admin

Dodaj komentarz

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność