POLICJANTKA NA SPOTKANIU PROFILAKTYCZNYM ON-LINE W UCZNIAMI

Policjantka niżańskiej komendy zajmująca się w profilaktyką uczestniczyła w internetowych lekcjach on-line z uczniami szkoły nr 1 w Nisku. Głównym tematem lekcji były zagrożenia, jakie czyhają na młodzież w sieci.

Edukacja z zakresu bezpiecznego użytkowania technologii informacyjno-komputerowych i cyberprzemocy, jest tematem najczęściej wybieranym przez nauczycieli zapraszających przedstawicieli policji do uczestnictwa w spotkaniach z młodzieżą. Przy okazji profilaktycy informują o konsekwencjach związanych z substancjami psychoaktywnymi.

Zajęcia on-line z uczniami klasy VII miały za zadanie przybliżenie zagrożeń, pojawiających się w internecie. Sierżant Katarzyna Pracało  przedstawiła uczniom zjawisko cyberprzemocy, przestępczości internetowej, zasad zachowania bezpieczeństwa i prywatności podczas korzystania z sieci internetowej. Funkcjonariuszka poruszyła, również kwestię odpowiedzialności prawnej, którą ponoszą osoby dopuszczające się przestępstw w sieci.

Ideą spotkania z młodzieżą było nie tylko wskazywanie, jakie czyny mogą stanowić przestępstwo i za jakie zachowania może grozić odpowiedzialność prawna, ale przede wszystkim, w jaki sposób chronić się przed nimi, jak chronić siebie i swoją prywatność przed internetowymi przestępcami.
 
Policjantka przypominała uczniom o konsekwencjach zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Przestrzegała przed wpływem dopalaczy na organizm w związku z składem zawierającym substancje nieznanego pochodzenia, co w przypadku zatrucia utrudnia lekarzom diagnozę i leczenie. 
 
Pogadanka miała charakter prewencyjny i z pewnością przyczyni się do wzbogacenia wiedzy młodych ludzi na tematy zagrożeń, z którymi czasem nieświadomie mogą się spotkać.

/KPP Nisko

26-01-2021 admin

Dodaj komentarz

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność