Nowości

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

18 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowego konkursu poetyckiego „Godziny przy piórze” zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Starostwo Powiatowe i Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli. Patronat nad konkursem objęli: Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie i stalowowolskie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Komisja, w skład której wchodziły: Małgorzata Żurecka – prezes ZLP Oddział w Rzeszowie, Anna Garbacz – polonistka, Anna Żywczyk – polonistka LO im. KEN, Joanna Rybak – kierownik Biblioteki Głównej /przewodnicząca/ oceniła wiersze w dwóch kategoriach: uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów klas ponadpodstawowych. Swoje utwory nadesłało 39 uczniów ze szkół podstawowych: nr 3, 7, 9, 12 w Stalowej Woli, Zespołu Szkół w Lipie, PSP w Krzakach, Radomyślu nad Sanem, Kotowej Woli, Zbydniowie oraz szkół ponadpodstawowych: Liceum Ogólnokształcącego im. KEN Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. K. C. Norwida, Zespołu Szkół nr 1 im. W. Sikorskiego w Stalowej Woli, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W ocenie brano pod uwagę następujące elementy: poprawność językową, bogactwo środków stylistycznych, oryginalność i ogólne wrażenie estetyczne. Pracę komisji, tematykę wierszy omówiła Joannę Rybak. Tematyka nadesłanych wierszy była niejednolita, co świadczy o różnorodnych zainteresowaniach i upodobaniach młodych adeptów pióra. Tradycyjnie pojawiły się utwory o rodzinie, porach roku, pięknych pejzażach, przyjaźni czy miłości. Ale otaczająca nas rzeczywistość zainspirowała do sięgnięcia po nowe tematy np. o pandemii, samotności w lockdownie, czy nauce zdalnej. Młodzi poeci ubierali w słowa marzenia o lepszym świecie, o poszukiwaniu szczęścia, dzielili się osobistymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Pojawiły się też wiersze o trudach tworzenia, braku weny, natchnienia. Nie brakowało utworów humorystycznych. Wybór zwycięzców nie był więc najłatwiejszy. Talenty poetyckie sprawiły, że w tym roku jury decydowało się na przyznawanie ex aequo pierwszych, drugich i trzecich miejsc.
W tym roku laureatami zostali:
-w kategorii uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII
I miejsce : Anna Adamczyk PSP nr 9 w Stalowej Woli
I miejsce: Grzegorz Sobkiewicz PSP nr 12 w Stalowej Woli
II miejsce: Kacper Życzyński PSP nr 12 w Stalowej Woli
II miejsce: Antonina Mrowiec PSP nr 12 w Stalowej Woli
III miejsce: Faustyna Iwanicka PSP nr 7 w Stalowej Woli
III miejsce: Jakub Gałka PSP nr 9 w Stalowej Woli
Komisja przyznała 3 wyróżnieni w tej kategorii. Otrzymały je: Maria Kałdan PSP nr 3,Wiktoria Wotszel PSP nr 12, Iga Piestrak PSP nr 9 w Stalowej Woli
- w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych:
I miejsce: Małgorzata Sobkiewicz Samorządowe Liceum Ogólnokształcące
I miejsce: Jakub Miklus Samorządowe Liceum Ogólnokształcące
II miejsce: Izabela Chyła Samorządowe Liceum Ogólnokształcące
III miejsce: Alicja Czech Liceum Ogólnokształcące im. KEN
Muzyczny akcent zapewniła Lena Iwanicka – uczennica kl. VIII Szkoły Katolickiej i PSM w Stalowej Woli, młoda poetka, uczestniczka Warsztatów Literackich „WERS”. Zagrała na flecie 3 utwory: „Dyptyk” Roba Aresa, „Kolorowy wiatr” Alana Menkena i „Walca hiszpańskiego” Ernesto Kohlera. Wiersze laureatów recytowały uczennice LO im. KEN: Gabriela Król, Hanna Pikula, Julia Popek i Anna Straszewska. Nagrody książkowe i dyplomy wręczyli Ewa Biały- dyrektor MBP i Mariusz Potasz - dyrektor LO im. KEN, który w imieniu organizatorów pogratulował młodym poetom osiągnięć i zachęcał do kontynuowania ich poetyckiej pasji. Głos zabrała także Małgorzata Żurecka – prezes ZLP Oddział w Rzeszowie, która mówiła o roli poezji w naszym życiu i o tym, że młodzi poeci potrafią pisać dobre wiersze, które pokazują ich wrażliwość i oddają ich stan ducha.


19-10-2021 admin

Dodaj komentarz

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność