Nowości

Będzie przebudowa drogi powiatowej Nowy Nart – Stary Nart w miejscowości Stary Nart

W budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, 5 października br., podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1088R Nowy Nart – Stary Nart w msc. Stary Nart”. Inwestycja ta jest ostatnim odcinkiem drogi od miejscowości Stary Nart w kierunku Wilczej Woli, który wymaga ulepszenia.
Umowę, w obecności Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwigi Malugi i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniewa Lacha, podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz, Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko, oraz reprezentujący wykonawcę Wiceprezes Zarządu Ryszard Hadała.
Wykonawcą zadania jest Konsorcjum Firm – Lider PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika oraz Partner PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.
Inwestycja będzie realizowana ze środków własnych Powiatu, a jej koszt wyniesie 381 675,88 zł.
Zakres robót będzie obejmował zmianę elementów geometrycznych i konstrukcyjnych drogi oraz zjazdów, wykonane zostaną pobocza i kanał technologiczny.
– Przebudowa drogi w miejscowości Stary Nart to ważna inwestycja, nie tylko dla Gminy Jeżowe, ale istotna również dla Powiatu Niżańskiego. Niewątpliwie, przyczyni się ona do poprawy infrastruktury drogowej na terenie Powiatu, stworzy lepsze warunki drogowe dla okolicznych mieszkańców oraz zwiększy bezpieczeństwo podróżujących – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.
Przewidywany termin realizacji zadania to początek grudnia br.


12-10-2021 admin

Dodaj komentarz

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność