Nowości

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE W WOLI RZECZYCKIEJ ODDANE DO UŻYTKU

Zakończona została budowa boiska wielofunkcyjnego obok Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Rzeczyckiej. Odebrana już inwestycja kosztowała 582 tys. zł., z czego 500 tys. zł stanowiła dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy.

Inwestycja obejmowała budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni syntetyczno – poliuretanowej o wymiarach 31,26 m x 44,16 m wraz z obrzeżami i niezbędnym wyposażeniem. W jego skład wchodzi boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, dwa boiska do piłki siatkowej oraz boisko do tenisa ziemnego. Wokół boiska postawiono stalowe, panelowe ogrodzenie o wysokości 4,1 m. Teren obiektu został odwodniony poprzez wykonanie drenażu i przyłączy do zorganizowanego odprowadzenia wód opadowych do gruntu. Ponadto wybudowane zostały ciągi komunikacyjne i wykonane utwardzenie terenu z kostki betonowej.

Roboty, realizację których utrudniały i wydłużały niesprzyjające warunki pogodowe, wykonała firma GoldenSport ze Stanisławowa wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Po wykonaniu zadania wszystkie gminne placówki szkolne, wyposażone już w sale sportowe, posiadają już obiekty sportowe umiejscowione na zewnątrz budynków szkolnych. Mowa tu o wybudowanych w latach 2011-2012 obiektach sportowo – rekreacyjnych „Orlik”. Te kompleksy boisk z zapleczem sanitarno – szatniowym, kosztujące ponad 3,6 mln. zł. zostały wybudowane w Chwałowicach, Antoniowie i Rzeczycy Długiej. Natomiast w Radomyślu w 2011 roku powstało wielofunkcyjne boisko sportowe umożliwiające rozgrywanie zawodów w większości dyscyplin sportowych.

 

/Radomysl.pl

02-05-2021 admin

Dodaj komentarz

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność