Nowości

Dyskutowali o tym, jak pomagać oraz jak korzystać z pomocy

21 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbyła się konferencja edukacyjna pn. „Oswoić się z pomocą”. Wydarzenie było adresowane do wielu grup mieszkańców, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży.

Konferencję zorganizowały Gmina Stalowa Wola w partnerstwie z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Powiatem Stalowowolskim. Składała się ona z dwóch części, pierwsza była skierowana głównie do profesjonalistów realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a więc m.in. przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej. Zaadresowany do nich wykład poprowadziła Iwona Wiśniewska – pedagog, psycholog, psychoterapeuta, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie. Mówiła m.in. o ciężarze pomagania, a także o tym, jak skutecznie pomagać innym, nie zatracając po drodze siebie.

W pierwszej części konferencji, odbyły się również wykłady dla młodzieży. Jeden dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, a drugi dla młodzieży klas 1-2 szkół ponadpodstawowych. Obydwa nosiły tytuł „Jak radzić sobie z emocjami? Bezpiecznie i umiejętnie kieruj swoim życiem”, a poprowadziły je Anna Sokal oraz Patrycja Rząd.

Drugi blok odbył się popołudniu i był zaadresowany do dorosłych mieszkańców. Składały się na niego wykłady poświęcone takim zagadnieniom, jak: stres, rodzicielstwo, czy trudne emocje. W czasie konferencji, mieszkańcy mogli również uzyskać niezbędne informacje oraz porozmawiać o nurtujących problemach z dyżurującymi przedstawicielami służb i instytucji zaangażowanych w pomoc na rzecz rodziny, m.in: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, policji, oświaty, organizacji pozarządowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

/Stalowowolski.pl

22-10-2021 admin

Dodaj komentarz

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność