Nowości

Informowali o prawach pracowników sezonowych

Wszyscy, którzy wyjeżdżają za granicę do pracy sezonowej lub planują taki wyjazd mieli dziś okazję, by zaktualizować swoją wiedzę w zakresie m.in. obowiązujących przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w krajach UE. W Parku Miejskim w Stalowej Woli stanął dziś specjalny punkt informacyjny Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie. 

Wydarzenie było elementem międzynarodowej kampanii informacyjnej pod nazwą Rights for all seasons/prawa przez cały rok, czyli kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy, w której udział bierze właśnie Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie. 

Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych (głównie w rolnictwie) pochodzących z państw członkowskich UE i pracodawców zatrudniających tego typu pracowników, wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych w państwach członkowskich UE pracownikom i pracodawcom. Kampania zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji na temat sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w państwach członkowskich UE. 

Każdego roku do 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw. Tymczasowy charakter ich pracy, powoduje, że są bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy, na różnego rodzaju nadużycia w związku z np. nieznajomością języków obcych, przepisów prawa pracy, zabezpieczenia społecznego czy BHP. Pandemia COVID-19 pogorszyła sytuację i warunki pracowników sezonowych oraz naraziła ich na zwiększone ryzyko dla zdrowia. 

Aby podnieść świadomość pracowników sezonowych i zatrudniających ich pracodawców na temat istniejących praw, obowiązków i usług doradczych, państwa członkowskie w UE prowadzą szereg działań informacyjnych.  

Więcej informacji dla pracowników sezonowych i pracodawców dostępnych jest na stronie internetowej Europejskiego Urzędu ds. Pracy lub na stronie sieci EURES. 

 

/Stalowawola.pl

24-09-2021 admin

Dodaj komentarz

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność