Nowości

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Trwa nabór do II edycji „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP” prowadzonego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

Celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach społecznym, kulturalnym i edukacyjnym oraz prezentacja i promocja aktywności KGW w zakresie:

  • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
  • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • wojewódzkiego,
  • ogólnopolskiego.

Uczestnikami Konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Warunkiem udziału w Konkursie jest min. 2-letnia (na dzień zgłoszenia), udokumentowana działalność, obejmująca okres funkcjonowania Koła przed datą jego rejestracji w Krajowym Rejestrze KGW prowadzonym przez ARiMR.

Zgłoszenie do Konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w terminie do 28 lutego 2022 r. wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl.

W przypadku pytań należy kontaktować się poprzez adres e-mail: konkurs.KGW@prezydent.pl

Szczegóły na temat konkursu wraz z regulaminem dostępne są na stronie https://www.prezydent.pl

 

/Stalowowolski.pl

14-01-2022 admin

Dodaj komentarz

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność