Nowości

Nowa aparatura medyczna dla SPZZOZ w Nisku

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, w ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości”, zakupił 3 kardiomonitory do monitorowania parametrów życiowych pacjentów, szczególnie pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Monitory zostały dostarczone i zainstalowane w Szpitalu im. PCK w Nisku. Będą one bardzo dużym wzmocnieniem potencjału diagnostyki i monitorowania parametrów życiowych pacjentów naszego Szpitala.

W imieniu władz samorządowych Powiatu Niżańskiego i Dyrekcji niżańskiego Szpitala, serdecznie dziękuję za wsparcie i zaangażowanie Panu Ministrowi Marcinowi Warchołowi, któremu nasz Powiat i jego Mieszkańcy są szczególnie bliscy, dzięki któremu niżańska lecznica otrzymała tak potrzebne w obecnym czasie wsparcie. Otrzymana pomoc w wysokości 50 tys. zł, która przeznaczona została na zakup, tak cennego w okresie pandemii sprzętu medycznego, to bardzo szlachetny gest wsparcia, za który jeszcze raz serdecznie dziękujemy – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

/Powiat Nisko


06-07-2020 admin

Dodaj komentarz

Test 336x280 - podstrony

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność