Nowości

Nowa perspektywa dla bloku OZE w ramach zielonego ładu

Dziś w Grupie Tauron zapadły pozytywne decyzje dotyczące perspektywy funkcjonowania bloku OZE na terenie Elektrowni Stalowa Wola. Według stanowiska z listopada ubiegłego roku blok ten miał być trwale wyłączony z eksploatacji do końca kwietnia 2021, co w konsekwencji uruchomiłoby wypowiedzenia pracowników, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie tej jednostki. W wyniku trwających kilka miesięcy rozmów między zarządem Grupy Tauron, stroną społeczną i zaangażowaniu Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz lokalnych parlamentarzystów: Senator Janiny Sagatowskiej i Ministra Rafała Webera oraz Prezydenta Miasta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego podjęto decyzję o wstrzymaniu likwidacji bloku OZE oraz podjęciu kroków związanych z aktualizacją analizy biznesowej ze względu na trwające prace oraz projekty w zakresie zmian regulacyjnych wspierających działania Zielonego Zwrotu.

Nowa koncepcja zakłada przygotowanie zielonego planu dla lokalizacji źródeł energii w Stalowej Woli, które mają się wpisywać w nową politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Kluczową rolę w jego przygotowaniu, z uwzględnieniem potencjału pracowników Elektrowni Stalowa Wola, odegrał Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, który podkreśla znaczenie tego typu ekologicznych instalacji lokalnych jak Stalowa Wola do równomiernego rozwoju gospodarczego i społecznego naszego kraju.

– Przygotowywany przez Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego Krajowy Plan Odbudowy, oparty na zasadach nowego ładu, zakłada transformację energetyczną naszego kraju, poprzez wykorzystanie ekologicznych źródeł energii. Elektrownia Stalowa Wola oraz Grupa Tauron widzą w Stalowej Woli potencjał w postaci wykwalifikowanej kadry i instalacji, która przy określonych nakładach finansowych może spełnić najwyższy standard źródła ekologicznego i być przykładem jak transformacja energetyczna może działać na rozwój kraju, realizację polityk ekologicznych i co bardzo dla nas istotne, docenienie kadry pracującej od wielu lat na sukces obiektu w Stalowej Woli – mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Samorząd miasta Stalowej Woli od początku tej trudnej transformacji był aktywną stroną rozmów w celu utrzymania potencjału energetycznego stalowowolskiej elektrowni, jednocześnie podkreślając rolę kwestii społecznych, zatrudnienia pracowników i odpowiedniego zabezpieczenia społecznego.

– Bardzo się cieszę z decyzji, która zawiesza wyłączenie bloku OZE i zakłada stworzenie nowego planu inwestycyjnego dla tej instalacji i całego obszaru Elektrowni Stalowa Wola. Mamy szansę być modelowym przykładem tego, jak energetyka z nieekologicznej transformuje w ekologiczną, bo Stalowa Wola już dzisiaj ma ultranowoczesny blok gazowo-parowy, a w przygotowaniu jest inwestycja budowy jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polce. Trzecim elementem dopełniającym byłaby modernizacja bloku OZE. Decyzja o takiej inwestycji zabezpiecza w sposób maksymalny bezpieczeństwo dostaw ciepła dla naszego miasta oraz pokazuje możliwości transformacji na zieloną energię Grupy Tauron, ale jednocześnie dbałość o najważniejszą inwestycję jaką są ludzie, którzy tworzą to miejsce. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować stronie społecznej za zrozumienie oraz cierpliwe i merytoryczne rozmowy, które toczyły się w ostatnich miesiącach – mówi Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.

W Grupie TAURON obecnie prowadzone są analizy dotyczące możliwości przyszłego wykorzystania i zagospodarowania terenu, na którym działa blok OZE w Stalowej Woli. Prace te będą kontynuowane w najbliższych miesiącach. Analizy biorą pod uwagę kilka wariantów takiej transformacji terenu, na którym działa blok OZE, by został on wykorzystany do osiągnięcia założeń Zielonego Zwrotu TAURONA w perspektywie 2025 i 2030 roku. Z początkiem sierpnia mają zostać podjęte decyzje. Wszyscy uczestnicy rozmów zapewniają o aktywnej pracy i zaangażowaniu tak, aby wypracować najlepszy plan, który będzie realizował polityki transformacji ekologicznej, a jednocześnie doceniał stronę społeczną i zabezpieczał pracowników. Decyzja wstrzymująca proces likwidacji bloku OZE jednocześnie obliguje Zarząd Tauron Wytwarzanie do przedstawienia do końca września 2021 koncepcji dalszego wykorzystania bloku OZE w Stalowej Woli.

 

/Stalowawola.pl

14-04-2021 admin

Dodaj komentarz

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność