Nowości

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu niżańskiego

ZARZĄDZENIE NR 31/2020

STAROSTY NIŻAŃSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie
powiatu niżańskiego

 

Na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 163 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca Prawo wodne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzece San oraz prognozowanymi wezbraniami i przekroczeniami stanów alarmowych, z dniem 23 czerwca 2020 roku od godz. 13:00 wprowadzam stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie części Powiatu Niżańskiego w gminach:

  1. Krzeszów
  2. Rudnik nad Sanem
  3. Ulanów
  4. Nisko

§ 2

W związku z tym polecam w gminach na terenie powiatu:

  1. sprawdzić i uaktualnić dokumentację ochrony przed powodzią,
  2. dokonać przeglądu sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych,
  3. dokonać rekonesansu najbardziej zagrożonych rejonów,
  4. prowadzić stały monitoring poziomu wody w rzekach,
  5. utrzymywać siły i środki w gotowości do użycia.

 

§ 3

Informacje o podjętych działaniach i rozwoju sytuacji powodziowej na terenie zagrożonych gmin przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Nisku.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz


23-06-2020 admin

Dodaj komentarz

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność