Nowości

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE TWORZENIA STRATEGII

W dniu 4 sierpnia 2022r. w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem odbyły się konsultacje społeczne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nowa strategia będzie podstawowym dokumentem określającym cele, priorytety i kierunki rozwoju dla obszaru działania LGD, a proces jej tworzenia ukierunkowany jest głównie na: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów.

W spotkaniu udział wzięli lokalni liderzy, radni, sołtysi, przedstawiciele samorządu gminnego, kultury, stowarzyszeń.

Podczas warsztatów uczestnicy zidentyfikowali mocne i słabe strony gminy oraz szanse i zagrożenia. Dzięki konsultacjom zostały określone najważniejsze cele i działania do realizacji na etapie wdrażania LSR i wypracowane kierunki rozwoju Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2023-2027.

Ankieta diagnostyczna na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania"

Fiszka projektowa

tekst: pch
fot. D. W


Dodaj komentarz

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność