Nowości

Utrudnienia na ul. Działkowej

W związku z budową obwodnicy Stalowej Woli, trwają prace na części ul. Działkowej. Fragment prowadzący do oczyszczalni jest wyłączony z ruchu i wyznaczony został objazd. Utrudnienia potrwają dwa tygodnie.

Seniorzy spotkali się z architektem w sprawie CAS

Prace remontowe w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli są już na końcowym etapie. Nadszedł więc czas, by pochylić się nad wyposażeniem ruchomym obiektu. W tej sprawie zastępca prezydenta Stalowej Woli Renata Knap spotkała się z przedstawicielami różnych grup senioralnych i architektami z pracowni projektowej, która stworzyła koncepcję wizualną CAS.

– Dzisiejsze spotkanie ma na celu omówienie jeszcze raz wyposażenia ruchomego. Wykonawca realizuje projekt w formule zaprojektuj i wybuduj. W tym projekcie mamy wszystkie roboty budowlane plus urządzenia stałe, czyli wyposażenie kuchni, meble do zabudowy, kuchenki, mikrofale, lodówki, itp. Na elementy mobilne wyposażenia jak: krzesła, stoliki, fotele ogłosimy dodatkowy przetarg – informuje wiceprezydent Renata Knap.

Zebrani na spotkaniu seniorzy otrzymali opisane rzuty obiektu z zestawieniem tabelarycznym, pokazującym jak dane pomieszczenie się nazywa, jaka jest jego funkcja i metraż. Dodatkowo uczestnicy dostali wizualizacje CAS, które opracowała pracownia architektoniczna.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały ponownie wszystkie pomieszczenia Centrum wraz z omówieniem planowanego wyposażenia. Seniorzy wnioskowali m.in. o zwiększenie liczby miejsc w kawiarni, czy dodanie szaf z przeznaczeniem na dokumentację stowarzyszeń i klubów senioralnych. Przetarg na wyposażenie ogłoszony będzie jeszcze w sierpniu tego roku.

Jesteś młody? – weź udział w projekcie „Młodzi-pracujący”

Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego EPIKUR Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza młodzież do udziału w projekcie pt. „Młodzi-pracujący!”. Projekt ma na celu dotarcie do jak największej ilości osób, które mają problem ze znalezieniem pracy, a tym samym daje szansę  skorzystania z  bezpłatnego wsparcia dla kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do osób, które:

·         są w wieku 15-29 lat,

·         zamieszkują województwo podkarpackie,

·         posiadają status osoby biernej zawodowo (tj. nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniu),

·         mają status osoby NEET (tj. wiek 15-29 lat, nie pracują, są bierne zawodowo, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu).

Do udziału w projekcie zapraszamy także osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dla Uczestników projektu zapewnione będą:

·         5 – miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe w wysokości 1355,74 zł brutto/mc,

·         szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym,

zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

·         zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7  i osobami zależnymi,

·         materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych.

Kontakt z biurem projektu „Młodzi-pracujący!”:

·         telefon: 603 593 134,

·         e-mail: mlodzipracujacy2020@gmail.com,

·         od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00

·      strona internetowa: www.mlodzipracujacy.instytutepikur.pl

mlodzi-pracujacy-a5-2

 

/Stalowawola.pl

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność