Nowości

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie Stalowej Woli

Prezydent Miasta Stalowej Woli zwraca się z prośbą o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Miasta formularzy dotyczących inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków na terenie Stalowej Woli. Formularze zostaną rozniesione do skrzynek mieszkańców przez pracowników Urzędu Miasta. Formularz można również pobrać w magistracie lub na stronie internetowej www.stalowawola.pl (ANKIETA)

Wypełnioną ankietę w wersji papierowej prosimy złożyć w terminie do 30 września 2020 r.:

– w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7;

– w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, przy ul. Wolności 9, pok. nr 4;

– do specjalnej skrzynki nadawczej przy ul. Wolności 7;

– wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu.

Istnieje możliwość elektronicznego wysłania ankiety mailem (np. skan) na adres: aszczyrba@stalowawola.pl

Jednocześnie w przypadku modernizacji źródła ogrzewania przeprowadzonej po 30 września 2020 r. prosimy o informację zwrotną na adresy podane powyżej.

Pobierz ankietę –> ANKIETA

/Stalowawola.pl

Nisko - Dyrektor Żłobka Miejskiego Pani Agnieszka Iskra przeszła na emeryturę

We wtorek 11 sierpnia w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyło się uroczyste pożegnanie Dyrektor Żłobka Miejskiego, pani Agnieszki Iskry, która przeszła na zasłużoną emeryturę. Łącznie w niżańskiej placówce opiekuńczej na różnych szczeblach pani Agnieszka Iskra przepracowała 43 lata.

Pani Agnieszka Iskra pracę w Żłobku Miejskim w Nisku rozpoczęła w 1977 roku jako pielęgniarka. Żłobek wówczas znajdował się w strukturach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nisku. W kwietniu 1991 roku awansowała na stanowisko Kierownika Żłobka. W styczniu 1993 roku Żłobek Miejski został przekształcony w jednostkę organizacyjną Gminy i Miasta Nisko. Pani Agnieszka Iskra pełniła funkcję Kierownika, a następnie Dyrektora Żłobka Miejskiego do 11 sierpnia 2020 roku.

W pożegnaniu odchodzącej na emeryturę Pani Dyrektor uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Małgorzata Jakubów Sekretarz Gminy i Miasta Nisko oraz Maria Nabrzeska Skarbnik Gminy i Miasta Nisko. Pani Dyrektor od wszystkich zgromadzonych otrzymała moc życzeń, kwiaty i prezenty.

 

/Powiat Nisko

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność