Nowości

Spotkanie dla mieszkańców

Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne w dniu 31 stycznia (poniedziałek) 2022 r. w godzinach od 12:00 do 13:00. Spotkanie odbędzie się w sali nr 17 Urzędu Miasta ul. Wolności 7.

Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na:

  • wymianę źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Stalowa Wola podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Mieszkańcy naszej gminy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek o dotację z Programu „Czyste Powietrze” oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

 

/Stalowawola.pl

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych tematem obrad Niżańskiego Konwentu Samorządowego

Dnia 17 stycznia 2022 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło spotkanie informacyjne w ramach Niżańskiego Konwentu Samorządowego, zorganizowane przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.
Na zaproszenie Starosty w spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego: Piotr Olszówka – Dyrektor ds. Rozwoju Relacji Społecznych Zespól Rozwoju Relacji Społecznych Południe, Departament Współpracy z Interesariuszami BGK i Mirosław Szczęśniak - specjalista ds. sprzedaży - Region Podkarpacki, a także Burmistrzowie i Wójtowie z Gmin Powiatu Niżańskiego wraz z pracownikami.
Spotkanie dotyczyło realizacji i rozliczenia środków finansowych otrzymanych przez samorządy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – I edycja, a także informacji dotyczącej naboru wniosków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – II edycja.
Przedstawiciele BGK przedstawili swoje rozwiązania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz cel i zasady Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład, a także przedstawili proces od otrzymania promesy wstępnej do otrzymania wypłaty z promesy inwestycyjnej.
Zebrani Burmistrzowie i Wójtowie pozytywnie oceniają Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład i potwierdzili, że będą aplikować do tego Programu.
Powiat Niżański w wyniku I naboru wniosków do Programu Polski Ład otrzymał 2 promesy dotyczące finansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, na kwotę 14,4 mln zł, na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów” i „Zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddziałów przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddziału rewalidacyjno – wychowawczego w SOSW w Rudniku nad Sanem.” Zadania te będą realizowane w 2022 roku.

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność