Nowości

WÓJT ZŁOŻYŁ WNIOSKI O DOTACJE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH NA 2021 ROK

W ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok w sierpniu br. wójt Jan Pyrkosz złożył wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie kolejnych inwestycji drogowych. Dotychczasowa dotacja wynosiła 60 % wartości zadania.

Pierwszy wniosek dotyczy przebudowy drogi gminnej Witkowice – Chwałowice na długości 741 m i dwóch dróg wewnętrznych – do szkoły w Woli Rzeczyckiej (593 m) i na osiedlu w Dąbrowie Rzeczyckiej o długości 728 m. Łączna wartość szacunkowa tych zadań wynosi 1 mln. 360 tys. zł.

Drugi wniosek, ze względu na duży zakres, dotyczy zadania wieloletniego tj. przebudowy kolejnego odcinka drogi gminnej z Chwałowic do Łążka Chwałowskiego, której odcinek o długości 800 m do SUW został w tym roku zmodernizowany z dofinansowaniem FDS. Długość drogi do zakończenia w Łążku Chwałowskim wynosi 4,6 km.

Złożone wnioski są obecnie na etapie oceny. W przypadku uzyskania dofinansowania, inwestycje zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

 

/Radomysl.pl

Powiat Niżański po raz trzeci wśród najlepszych w kraju

29 września 2020 roku w Ossie odbyło się XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich (ZPP), podczas którego Starosta Niżański Robert Bednarz odebrał z rąk Prezesa ZPP Andrzeja Płonki, statuetkę i dyplom za zajęcie 6. miejsca w skali całego kraju, w kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańców.

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność