Nowości

Przedłużono termin składania Kart Pomysłów

Do 10 września przedłużony został termin składania Kart Pomysłów na działania, które pozwolą Miastu podążać „NOWĄ ŚCIEŻKĄ ROZWOJU, zrealizować opracowaną wspólnie z mieszkańcami WIZJĘ Stalowej Woli w 2050 r. i poradzić sobie z największymi problemami miasta 

81 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września 2020 roku, przypada 81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej – Wojny uznawanej za największą światową w historii, w której uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln uzbrojonych. Według różnych szacunków, śmierć na froncie poniosło od 50 do 78 milionów ludzi.

Tego dnia przypomina się, jak agresja niemiecka na Polskę zapoczątkowała tak dramatyczne w  historii wydarzenia. Rokrocznie wspomina się ofiary II Wojny Światowej i oddaje się cześć tym Polakom, którzy stawiali czoła najeźdźcom.

Uhonorowanie obchodów 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej miało miejsce również w Powiecie Niżańskim. Zebrani na Placu Wolności pod Pomnikiem Wdzięczności w Nisku przedstawiciele m.in. wojska, władz samorządowych Gminy i Miasta Nisko oraz Powiatu Niżańskiego, oddali hołd Mieszkańcom Ziemi Niżańskiej biorącym udział w Kampanii Wrześniowej 1939 r.

Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem fragmentu książki Dionizego Garbacza pt. „Przechodniu pochyl czoła”. Następnie zostały przedstawione losy pochodzącego z Niska Karola Piłata - legionisty, żołnierza I i II Wojny Światowej, bohatera spod Monte Casino oraz nastąpiło odczytanie 136 nazwisk uczestników Kampanii Wrześniowej i 25 osób z Tablicy Katyńskiej. Obecni uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć poległych

Starosta Niżański Robert Bednarz wraz z Burmistrzem Gminy i Miasta Nisko Waldemarem Ślusarczykiem, Przewodniczącym Rady Miejskiej Marcinem Folta, kpt. Ireneuszem Kozubalem z 3 Batalionu Inżynieryjnego oraz Mieczysławem Barnatem, Mariuszem Kowalikiem i Tadeuszem Wojcieszynem z Towarzystwa Ziemi Niżańskiej złożyli okolicznościowy wieniec pod Pomnikiem Wdzięczności.

Zdjęcie: UGiM Nisko

Kolejni mianowani nauczyciele w Powiecie Niżańskim

Dnia 31 sierpnia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Nisku, odbyło się uroczyste mianowanie nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Niżański.

W tym roku mianowania otrzymało sześciu nauczycieli: troje ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, dwoje z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz jeden z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Każdy z nich zdał egzamin i otrzymał „Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego”.

Podkreślenia wymaga fakt, że zarówno sam egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, jak i późniejsze wręczenie aktów mianowania, z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-Cov-2, odbyło się w szczególnym reżimie sanitarnym tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników tego procesu.

Ślubowanie przed Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem złożyli nauczyciele z SOSW w Rudniku nad Sanem: Anna Bednarz, Marta Mierzwa, Agnieszka Witkowska, z RCEZ w Nisku: Beata Bednarz i Agata Czerepak, zaś z LO w Nisku: Joanna Łojek.

Po uroczystym wręczeniu Paniom aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i ślubowaniu, Starosta Niżański pogratulował awansu nowo mianowanym nauczycielom życząc sukcesów zawodowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w życiu prywatnym.

- Jesteśmy w pełni zadowoleni, że nasi nauczyciele zdobywają nowe kwalifikacje i kolejne stopnie awansu zawodowego. Zdobyta przez nich wiedza oraz codzienne doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą, z całą pewnością zaowocują przy pełnieniu ważnych zadań oświatowo-wychowawczych w naszych szkołach – mówi Starosta.

 

/Powiat Nisko

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność