Nowości

Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku zakończony[FOTO]

Dnia 29 czerwca 2020 r. odbył się odbiór II etapu, a zarazem odbiór końcowy, zadania pn. „Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym”, którego wykonawcą była firma Eugeniusza Drabika Usługi Remontowo – Budowlane z Jeżowego.

W przekazaniu zadania udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Niżańskiego: Starosta Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, Inspektor Nadzoru Budowlanego Stanisław Siek, pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Jerzy Stelmach oraz Wykonawca.

Drugi etap obejmował swoim zakresem: wymianę siatki ogrodzenia boiska z zainstalowaniem piłkochwytów wymianę nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, malowanie linii boiska, wymianę drewnianej podłogi w sali gimnastycznej na podłogę syntetyczną, uzupełnienie tynków i roboty malarskie, ocieplenie ścian zewnętrznych sali, zaplecza i łącznika, montaż dodatkowego wyposażenia sali, montaż trybun, wyposażenie siłowni, remont zadaszenia schodów zewnętrznych i wymianę balustrad schodów wewnętrznych.

Wartość zrealizowanych zadań II etapu wyniosła 996.713,73 zł, a całkowita wartość projektu to kwota 2.168.201,38 zł, z czego 1.063.830 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu ,,Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

- Przeprowadzenie remontów sali gimnastycznej i modernizacji boiska szkolnego przy niżańskim Liceum, było niezbędne dla stworzenia dobrych i bezpiecznych warunków uprawiania sportu. Bezpieczne, przyjazne dla młodzieży warunki zachęcają ją do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego i zajęciach dodatkowych, realizowanych na terenie szkoły. Natomiast powstała w wyniku prac remontowych baza rekreacyjno-sportowa, będzie mogła służyć nie tylko młodzieży szkolnej, ale także mieszkańcom Niska i powiatu niżańskiego – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz. 

 

/Powiat Nisko

„Sąsiedzki EKO azyl” na Osiedlu Fabrycznym

Już wkrótce zielony teren przy bloku Kilińskiego 2 zamieni się w sąsiedzki EKO azyl, miejsce przyjazne dla mieszkańców i ich zwierząt. Stowarzyszanie Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM” w partnerstwie z MOPS w Stalowej Woli i oczywiście zainteresowanymi mieszkańcami od czerwca 2020 r. rozpoczęło realizację projektu sfinansowanego ze środków Fundacji ORLEN.

Głównym założeniem projektu „Sąsiedzki EKO azyl” jest zagospodarowanie zielonego terenu przy bloku Kilińskiego 2, przy skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i 1-go Sierpnia, by stworzyć tam potrzebną przestrzeń dla mieszkańców i ich pupili.

Zaplanowany został też cykl warsztatów edukacyjno-przyrodniczych dla dzieci z Osiedla Fabrycznego, w szczególności dla uczestników Klubu „Wesoła Gromadka”, a także wyjazd na Ciemny Kąt połączony ze ścieżką edukacyjną, warsztatami i ogniskiem. Podczas spotkań dzieci dowiedzą się jak chronić środowisko naturalne oraz zwierzęta i ptaki żyjące w miastach. Przygotują również dla wiewiórek i ptaków specjalne budki.

Do współpracy przy realizacji działań zostali zaproszeni m.in. Miasto Stalowa Wola, Zakład Administracji Budynków w Stalowej Woli oraz Nadleśnictwo Rozwadów.

 

/Stalowawola.pl

Myśliwi pamiętają o męczeństwie niezłomnych..

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu podjął się realizacji inicjatywy upamiętnienia walki i męczeństwa mieszkańców regionu, którzy podczas II wojny światowej oraz tuż po jej zakończeniu złożyli ofiarę z własnego życia na ołtarzu Ojczyzny.
W miejscowości Zabrnie Górne, gmina Grębów, powstanie upamiętnienie żołnierzy
i mieszkańców, którzy związani byli z działalnością Armii Krajowej w tym regionie oraz
w okresie powojennym walczyli w podziemiu antykomunistycznym. Dzięki przychylności Nadleśnictwa Rozwadów, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu podpisał stosowane porozumienie, na podstawie którego na terenie Lasów Państwowych powstanie owo upamiętnienie. Na miejscu dawnej gajówki stanie dębowy krzyż z napisem „Bóg-Honor-Ojczyzna” wraz z granitową tablicą na której zamieszczone zostaną imiona
i nazwiska tych, którzy ponieśli ofiarę w walce z okupantem niemieckim, sowieckim oraz przeciwstawiali się komunistycznemu reżimowi po II wojnie światowej. Dawna gajówka była podczas II wojny światowej placówką Armii Krajowej, zaś po jej zakończeniu wykorzystywane było to miejsce przez Oddział Leśny Tadeusza Gajdy „Tarzana”, jako zaplecze w walce z reżimem komunistycznego aparatu władzy ludowej. Za działalność wolnościową część z osób działających w ramach tej placówki poniosła śmierć, zaś pozostali otrzymali wyroki więzienia. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się dzięki wsparciu środowiska myśliwych
i regionalistów. Planowany termin zakończenia prac to koniec lipca 2020 r.

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność