Nowości

Podziękowania dla samorządowców z Powiatu Niżańskiego

Starosta Niżański oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku składają serdeczne podziękowania Radnym Rady Powiatu Niżańskiego (14 osób, w tym Starosta i Przewodniczący Rady Powiatu), władzom samorządowym Gminy i Miasta Nisko (w tym Burmistrz i Zastępca Burmistrza), Radnym Rad Miejskich i Gminnych z Gmin: Nisko (21 Radnych, w tym Przewodniczący Rady Miejskiej), Jarocin (3 Radnych, w tym Przewodnicząca Rady Gminy) i Jeżowe (1 Radny), którzy wpłacając część lub całość swoich diet, wynagrodzeń, na specjalnie utworzony w tym celu rachunek bankowy Szpitala lub konto Stowarzyszenia, udzielili wsparcia finansowego niżańskiej lecznicy na walkę z koronawirusem.

Otrzymane środki, w wysokości 46.967,92 złotych, zostaną przeznaczone na działania, których celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

- Dziękuję wszystkim samorządowcom, za okazane Szpitalowi wsparcie, w postaci przekazania diet, środków z wynagrodzenia, które jest wyrazem dobroci i chęci niesienia pomocy innym. Zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, ale noszą się z zamiarem dokonania wpłaty, aby przekazali środki ten szlachetny i uzasadniony cel. Wszystkie otrzymane środki zostaną przeznaczone na walkę z rozprzestrzeniającym się koronawirusem – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

 

/Powiat Nisko

Wykonaj z nami zakładkę

Dzisiejsze zajęcia plastyczne z okazji Tygodnia Bibliotek poświęcone będą trosce o książki. By nie zaginać rogów, w celu zaznaczenia ważnej informacji w książce, warto używać zakładki. A jak poradzić sobie z zaznaczaniem wielu informacji i mądrych myśli w jednym egzemplarzu? Można posłużyć się zakładką złożoną z kilku tasiemek, która dodatkowo będzie przypięta do okładki książki i się z niej nie wysunie.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Na naszym profilu facebookowym https://www.facebook.com/MBPStalowaWola/ proponujemy także kolejne wyzwanie czytelnicze. Zapraszamy do zabawy!

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność