Nowości

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW- PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie 1 stopnia dla Miasta Stalowej Woli. Od godz. 12.00 dnia 02.07.2020 r. do godz. 00.00  dnia 03.07.2020 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

WYNIKI DIAGNOZY STALOWEJ WOLI w ramach Programu Rozwój Lokalny

Szanowni Państwo, 

Chciałbym gorąco podziękować mieszkańcom Stalowej Woli, przedstawicielom różnych grup społecznych, młodzieży, seniorom, pracownikom firm i instytucji, reprezentantom sektora edukacji, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu za czas poświęcony na udział w badaniach, analizach, konsultacjach, realizację procesu diagnozy i zadań na rzecz rozwoju lokalnego. Za Państwa zaangażowanie, merytoryczne uwagi oraz aktywne włączenie się w proces tworzenia nowej ścieżki rozwoju miasta. 

Bez Państwa doświadczenia, wiedzy, pomysłów i wsparcia nie dalibyśmy rady rzetelnie przeprowadzić procesu diagnozy. Do tej pory, łącznie, ponad tysiąc osób dołożyło swoją cegiełkę, aby tworzyć miasto swoich marzeń. Tak ogromna aktywność, zarówno w czasie prowadzonych ankiet/badań, jak i spotkań bezpośrednich oraz online, realizowanych na potrzeby diagnozy pokazała, że Stalowa Wola jest dla nas wszystkich bardzo ważna i zajmuje szczególne miejsce w naszych sercach. 

Równocześnie, chciałbym zaprezentować Państwu efekty naszej wspólnej pracy na potrzeby diagnozy. Szczegółowe informacje w tej kwestii znajdą Państwo poniżej.  

Jeszcze raz SERDECZNIE DZIĘKUJĘ, zapraszam do zapoznania się z wynikami diagnozy i liczę na dalszą aktywną współpracę przy realizacji kolejnych działań w ramach ROZWOJU LOKALNEGO. 

Z wyrazami szacunku 

Lucjusz Nadbereżny

 

Informacje o procesie diagnozy 

Zespół Miejski przeprowadził w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. diagnozę stanu rozwoju Stalowej Woli na potrzeby opracowania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Pozwoliła ona zbadać, w jakim punkcie rozwoju znajduje się Stalowa Wola, jakie są główne cechy miasta, jego profil, jakimi kluczowymi zasobami dysponuje i jakie kluczowe produkty oferuje, z jakimi problemami się boryka, co je wyróżnia na tle innych miast, co stanowi jego siłę, a co słabość, jakich zmian potrzebuje dla dynamicznego, zrównoważonego rozwoju.  

 

Opis działań zrealizowanych w ramach diagnozy ujęto w dwóch raportach: 

  • Raporcie z diagnozy Stalowej Woli na potrzeby Planu Rozwoju Lokalnego (pobierz plik) 
  • Raporcie z diagnozy Stalowej Woli na potrzeby Planu Rozwoju Instytucjonalnego (pobierz plik)

Najważniejsze dokumenty, prezentujące wyniki przeprowadzonej diagnozy i zrealizowanych z udziałem interesariuszy działań zamieszczono do pobrania w poniższym pakiecie, w podziale na 3 bloki:  

Diagnoza jest elementem realizowanego przez miasto projektu pt.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Program Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, w ramach programu „Rozwój lokalny”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, którego głównym celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności oraz standardu życia mieszkańców.  

 

/Stalowawola.pl

Test 336x280 - podstrony

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność