Nowości

Ostrzeżenie hydrologiczne

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ustrzeżenie dla obszaru zlewni prawobrzeżnych dopływów Sanu (podkarpackie, lubelskie).  Od godz. 08.41 dnia 01.03.2021 r. do godz. 09.00 dnia 02.03.2021 r. wskutek spływu wody z topniejącej pokrywy śnieżnej, lokalnie spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, w strefie stanów wysokich, przy przekroczonych lokalnie stanach ostrzegawczych.

/StalowaWola.pl

Komunikat w sprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

W Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w zakresie: rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, wydawania i uzupełniania profilu kandydata na kierowcę oraz innych dokumentów komunikacyjnych, wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, map ewidencyjnych i zasadniczych, poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów, spraw architektoniczno-budowlanych oraz ochrony środowiska i leśnictwa. Skorzystać również można z usług Kancelarii Ogólnej.

Strefy dostępne dla bezpośredniej obsługi interesantów obejmują:
1)    parter budynku w zakresie wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, map ewidencyjnych i zasadniczych (pokój nr 9),
2)    parter budynku w zakresie strefy obsługi klienta,
3)    pokój nr 3 w zakresie załatwiania spraw architektoniczno – budowlanych, ochrony środowiska i leśnictwa oraz innych spraw wymagających bezpośredniej obsługi interesantów,
4)    Kancelarię Ogólną (pokój nr 10),
5)    drugie i trzecie piętro budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
w zakresie załatwiania spraw:
a)    rejestracji pojazdów, praw jazdy oraz innych dokumentów komunikacyjnych (pokoje nr 211, 209, 212),
b)    transportu, organizacji ruchu oraz nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów oraz Ośrodkami Szkolenia Kierowców (pokój 210);
6)    pokój nr 312 w zakresie poradnictwa konsumenckiego i ochrony konsumentów;

W innych sprawach należy kontaktować się z pracownikami Starostwa Powiatowego za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz poprzez platformę ePUAP (skrytka: /5nux6c28xs/SkrytkaESP).

Uwaga!
Bezpośrednia obsługa klientów urzędu we wszystkich sprawach z zakresu działania Wydziału Komunikacji odbywa się jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu w systemie internetowej rezerwacji za pośrednictwem strony https://kolejka.stalowowolski.pl

Reżim sanitarny
Obsługa interesantów odbywa się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego zarówno przez interesantów, jak i pracowników, obejmującego: dezynfekcję rąk lub korzystanie z rękawiczek, zasłanianie ust i nosa maseczką ochronną, zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy – min. 1,5 m. Ponadto dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, nie licząc osób realizujących zadania w zakresie obsługi, wynosi 1 na 1 stanowisko pracy.

Przypominamy, że gotowe druki są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

 

/Stalowowolski.pl

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność