Nowości

RUSZYŁA STALOWOWOLSKA ZBIÓRKA SUROWCÓW W RAMACH XII EDYCJI KONKURSU DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

Już po raz XII Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o wraz z Referatem Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta serdecznie zapraszają do zgłaszania swojego udziału w konkursie zbiórki surowców: makulatury, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nakrętek. Idea konkursu pozostaje niezmienna: ochrona lokalnego środowiska oraz promocja postaw proekologicznych wśród naszych dzieci i młodzieży, a także nauka segregacji odpadów tak ważna w obliczu rosnących wymogów prawnych w realizacji strategii ekologicznego rozwoju.

[Nowa Sarzyna]1,848 mln złotych dofinansowania na kompleks sportowy!

Przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie powstanie nowoczesny kompleks sportowy. Dzięki staraniom burmistrza Andrzeja Rychla i pomocy Posła na Sejm RP Jerzego Paula, zespół działający przy Ministerstwie Sportu przyznał dla naszej gminy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę dofinansowania w wysokości 1,848 mln złotych. Spośród kilkuset miast ubiegających się o wsparcie, przyznane środki dla Miasta i Gminy Nowa Sarzyna są jednymi z największych.
Obiekt jest kolejnym zadaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Sarzyna na lata 2016-2023”, które teraz udaje się skutecznie zrealizować.
Kompleks sportowy będzie ogólnodostępny i całkowicie bezpieczny; ogrodzony, oświetlony, monitorowany, czynny w godzinach pracy MOSiR-u.
Szacowany koszt inwestycji to około 5 mln złotych. Termin jej realizacji nakreślono na połowę 2023 roku.

 

/Nowa Sarzyna

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność