Nowości

Modernizacja przejść dla pieszych w ramach programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”

Dnia 4 września 2020 roku podpisano porozumienie w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. Dotacja przeznaczona jest na  zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych powiatu niżańskiego w ramach programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

 Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 158 886,69 z czego 100 000,00 zł to dofinansowanie z programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”

Dzięki pozyskanym zmodernizowane zostaną trzy przejścia dla pieszych w pobliżu szkół podstawowych  w Jarocinie, Cholewianej Górze i Bystrem. Ponadto przeprowadzane będą spotkania oraz warsztaty edukacyjno–profilaktyczne mające na celu uświadamianie wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych.

Zakończenie projektu zaplanowano na koniec bieżącego roku.

 

/Powiat Nisko

Konkurs dla uczniów!

W związku z trwającym  od 1.09 do 30.11.2020 r. Powszechnym Spisem Rolnym 2020, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego do udziału w konkursach w dwóch kategoriach:

I kategoria – „Spisowe rebusy” – klasy I-VI  – konkurs plastyczny

II kategoria – „Podkarpacka wieś w obiektywie” – klasy VII-VIII  – konkurs fotograficzny

Więcej informacji o organizowanych konkursach na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  https://rzeszow.stat.gov.pl/psr-2020-konkursy/

 

/Stalowawola.pl

Test 336x280 - podstrony

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność