Nowości

Certyfikat akredytacyjny dla naszego szpitala

Minister Zdrowia przyznał SPZZOZ Powiatowemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Stalowej Woli Certyfikat Akredytacyjny       w zakresie prowadzonej działalności leczniczej.

W październiku ubiegłego roku w stalowowolskim szpitalu odbył się audyt zewnętrzny przeprowadzony przez niezależnych wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa. CMJ to jednostka powołana przez Ministerstwo Zdrowia, dokonująca oceny akredytacyjnej szpitali w oparciu o opracowany zestaw standardów. Starania o uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego wymagały zaangażowania i współdziałania wszystkich pracowników placówki – Dziękuję całemu personelowi, a zwłaszcza pełniącej obowiązki naczelnej pielęgniarki – Beacie Koń, która jako pełnomocnik do spraw jakości wykonała ogromną pracę. Warto było jednak podjąć się tego wysiłku, ponieważ uzyskany przez nas certyfikat jest dowodem na to, że udzielanie świadczeń zdrowotnych w naszym szpitalu odbywa się z dochowaniem zasad wszelkiej staranności, a opieka oferowana pacjentom jest przyjazna, bezpieczna i skuteczna. To także potwierdzenie posiadania przez naszą kadrę dużej wiedzy i doświadczenia oraz jej profesjonalnego podejścia do codziennych obowiązków. Najprościej mówiąc, szpitale, które przeszły pozytywnie przegląd akredytacyjny, są uznawane za bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi – mówi Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Certyfikat Akredytacyjny został przyznany naszej lecznicy na okres 3 lat, a po upływie tego okresu placówka będzie musiała poddać się recertyfikacji. Obecnie w Polsce funkcjonuje około 950 szpitali, z czego tylko 176 z nich posiada akredytację przyznaną przez Ministerstwo Zdrowia. Na terenie województwa podkarpackiego akredytowanych jest w sumie 13 szpitali.

W tym miejscu trzeba również wspomnieć, o sukcesie Laboratorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, które dzięki działaniom i staraniom jego pracowników oraz kierownictwa, uzyskało kolejny raz Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, za udział i najwyższe oceny w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej. Laboratorium analityczne począwszy od 2018 roku regularnie otrzymuje najwyższe oceny w kontrolach organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, co potwierdzają właśnie otrzymywane świadectwa. O wysokiej jakości pracy szpitalnego Laboratorium najlepiej świadczą statystyki - aby uzyskać wspomniane świadectwo, należy utrzymać jakość badań na poziomie co najmniej 75% (75% ocen bardzo dobrych i 25 % ocen dobrych). Tymczasem Laboratorium stalowowolskiego szpitala zawiesiło sobie tę „poprzeczkę” znacznie wyżej i z wyników zewnętrznych kontroli wynika, że od 2018 r. utrzymuje jakość badań na poziomie od 95% do 100 %, potrafiąc otrzymać na 20 badanych analitów biochemicznych – nawet 20 ocen bardzo dobrych.

Na równie wysokim poziomie co Laboratorium analityczne, funkcjonuje również Pracownia Mikrobiologiczna, która uzyskała w tym roku - podobnie jak w poprzednich, Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Był to Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2021 w zakresie oceny preparatów mikroskopowych, identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń. – Nasze pracownie diagnostyczne pracują lepiej niż dobrze. Ono działają na bardzo wysokim poziomie i to ma duże znaczenie nie tylko dla pacjentów, ale również dla funkcjonowania całego szpitala. To również maksymalna ilość punktów zdobytych przez Laboratorium, pomogła uzyskać nam Certyfikat Akredytacyjny. Dlatego bardzo dziękuję całemu zespołowi diagnostów, na czele z kierownikiem Laboratorium Marcinem Tutakiem oraz Martą Rokicką – kierownikiem Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej – mówi dyrektor Monika Pachacz-Świderska.

Starania całego SPZZOZ oraz jego poszczególnych komórek o świadectwa i certyfikaty poświadczające jakość pracy, wpisują się w misję Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, którą jest udzielanie profesjonalnej opieki zdrowotnej gwarantującej bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów.

 

/Szpital Stalowa Wola

Biurowiec Urbi Ferro wystartował

W Stalowej Woli ruszyła pierwsza budowa w ramach Programu Fabryka

Urbi Ferro to wielofunkcyjny, nowoczesny obiekt o powierzchni najmu przekraczającej 6 tys. metrów kwadratowych. Będzie to zarówno pierwszy projekt w budowie w ramach Programu Fabryka, a także pierwszy biurowiec klasy A w Stalowej Woli. Partnerami tej inwestycji są spółka Operator ARP z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu i Miasto Stalowa Wola, które wskazało teren realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z harmonogramem prace budowlane potrwają 17 miesięcy.

17 stycznia na placu budowy w rejonie ulic Okulickiego i Floriańskiej w Stalowej Woli wmurowano akt erekcyjny pod biurowiec Urbi Ferro. Trzykondygnacyjny obiekt zaoferuje nie tylko przestrzenie biurowe na piętrach, ale także lokale handlowo -usługowe na parterze. Elementem wyróżniającym budynek będzie centralnie położone patio obsadzone drzewami, które będzie stanowiło zieloną enklawę wewnątrz budynku, stanowiącą strefę wypoczynku. Dodatkowo w ramach inwestycji powstaną 133 miejsca parkingowe w garażu podziemnym i na powierzchni wraz ze stanowiskami do ładowania samochodów elektrycznych.

– ARP dba o harmonijny rozwój zarówno dużych ośrodków przemysłowych, jak i ważnych dla regionów miast, takich jak Stalowa Wola. Nasza troska obejmuje przedsiębiorstwa i ludzi, którzy w nich pracują. Stawiamy na wykorzystanie polskiego know-how, tak żeby wartość dodana przyczyniła się do polepszenia warunków dla biznesu na miejscu. Działamy w wielu obszarach gospodarki, w tym w przemyśle i transporcie, ale także w obszarach technologii przyszłości – takich jak wodór. Dla nas ważne jest aby rozwijać przedsiębiorstwa i realizować programy, które dadzą miastom impuls do dalszego wzrostu. Jednym z takich programów jest Program Fabrykamówi Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

– Stalowa Wola jest oczywistym wyborem z wielu względów. Przede wszystkim województwo podkarpackie to teren funkcjonowania naszych dwóch Specjalnych Stref Ekonomicznych – tarnobrzeskiej i mieleckiej. Jest to ośrodek o długiej historii przemysłowej, który bardzo dynamicznie się rozwija. Wybór Stalowej Woli był więc oczywistym – chcieliśmy dać dodatkowy impuls do rozwoju tego miasta po to, by te działania, które podejmujemy w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, mogły się przenieść również na etap stwarzania jeszcze lepszych warunków dla inwestorów i przedsiębiorców – dodaje Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

Projekt biurowca opracowała krakowska pracownia URBA Architects. Zaproponowano zwartą bryłę budynku wraz z horyzontalnym rytmem otworów okiennych o grafitowej ślusarce okiennej, podkreślających jasny kolor elewacji, tym samym nawiązując do najlepszych tradycji architektury okresu międzywojennego, w którym powstał Centralny Okręg Przemysłowy.

– Stalowa Wola od samego momentu powstania jest miastem nastawionym na rozwój i nowoczesne rozwiązania – ta zasada pozostaje niezmienna od ponad 80 lat. Cieszę się, że kolejna inicjatywa Grupy ARP realizuje tę ideę. Zaproponowany projekt – czyli nowoczesna przestrzeń służąca rozwojowi biznesu – wpisuje się w DNA miasta. Wskazując działkę, na której powstanie biurowiec Urbi Ferro, realizujemy jedno z założeń Programu Fabryka czyli wzmacnianie potencjału centrów miast. To ścisłe centrum Stalowej Woli, dobrze skomunikowane, przy węźle przesiadkowym, miejsce w którym toczy się życie oraz znajdują się liczne punkty handlowe i usługowe. Stanowi to ważny aspekt potęgujący atrakcyjność naszego wspólnego przedsięwzięcia. Ta inwestycja uzupełnia także wielki plan Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola, który również realizujemy wspólnie z ARP. Stalowa Wola, oprócz nowych terenów inwestycyjnych, w swojej ofercie będzie miała nowoczesny, wysokiej klasy biurowiec, dedykowany dla inwestorów biznesowych, tworząc miejsca pracy dla mieszkańców Stalowej Woli i Regionu. To wszystko tworzy unikalną ofertę kompletnego i nowoczesnego ośrodka gospodarczego jakim jest Stalowa Wola– podkreśla Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Stalowa Wola jest jednym z pierwszych miast, które przystąpiły do Programu Fabryka realizowanego przez spółkę Operator ARP. Jego głównym celem jest stymulowanie rozwoju gospodarczego polskich miast średniej wielkości. Impulsem ku temu ma być budowanie nowoczesnych powierzchni biurowych, które ściągną do miast firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a także będą służyć lokalnemu biznesowi poszukującemu przestrzeni
o wysokim standardzie.

– Debiutujemy w Stalowej Woli. Pierwsza budowa w ramach Programu Fabryka rusza właśnie tu w mieście o silnych tradycjach przemysłowych sięgających początków Centralnego Okręgu Przemysłowego. Dziś Stalowa Wola jest miastem patrzącym w przyszłość i stawiającym na rozwój, a także znaczącą lokalizacją na mapie południowo-wschodniej Polski. Urbi Ferro ma wesprzeć potencjał gospodarczy miasta, którego wzrost nierozerwalnie łączy się
z podnoszeniem jakości życia mieszkańców. Jestem przekonany, że za około półtora roku oddamy przyszłym najemcom obiekt spełniający najwyższe standardy, który stanie się biznesową wizytówką miasta – 
przekonuje Mariusz Domeradzki, prezes Operator ARP sp. z o.o.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Adamietz. Zgodnie z harmonogramem prace budowlane mają się zakończyć w drugim kwartale 2023 roku. Inwestorów w pozyskaniu najemców do budynku wesprze największa na świecie agencja doradcza CBRE.

Operator ARP jest spółką zależną Agencji Rozwoju Przemysłu. Do jej zadań należy optymalizacja majątku, ale też skuteczne zarządzanie gruntami oraz nieruchomościami. Spółka odpowiada za realizację Programu Fabryka, który – poza Stalową Wolą jest  realizowany w Elblągu i Włocławku.

 

/Stalowawola.pl

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność