Nowości

KOLEJNE SPOTKANIE W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW

O tym, jak ważną kwestią jest bezpieczeństwo seniorów, doskonale wiedzą policjanci z niżańskiej komendy. W minioną środę, policjanci spotkali się z członkami Klubu Seniora w Rudniku nad Sanem, aby porozmawiać o ich bezpieczeństwie. Spotkanie miało na celu przypomnienie starszym osobom, jak ustrzec się przed oszustami wyłudzającymi pieniądze metodą na tzw. „wnuczka” czy „policjanta”.

Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Zamień palenie na zdrowe żywienie”

W dniu 24 listopada br. w Sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Zamień palenie na zdrowe żywienie”. Wręczenie nagród poprzedziło zorganizowane w dniu 14 listopada br. rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję konkursową, w skład której weszli przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku, Starostwa Powiatowego w Nisku oraz Urzędu Gminy i Miasta Nisko. Komisja wyłoniła laureatów konkursu w czterech kategoriach, wskazując odpowiednio I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.  W sumie na konkurs wpłynęło 49 prac uczniów ze szkół biorących udział w akcji organizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nisku.

W kategorii programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas” I miejsce zajęła Michalina Ptak (Przedszkole nr 1 w Nisku), II miejsce zajął Kacper Serafin (ZS w Jeżowem Centrum - Publiczne Przedszkole w Jeżowem Centrum) zaś na miejscu III uplasował się Antoni Kolano (PSP Groble). Wyróżnienie otrzymała Anna Chowaniec (PSP Groble).

W kategorii programu edukacyjnego „Nie pal przy mnie, proszę” I miejsce zajął Michał Ciosmak (PSP Huta Krzeszowska), II miejsce Natalia Sarzyńska (PSP Groble) a III miejsce zajęła Zuzanna Dul (ZS w Jeżowem Centrum - PSP Jeżowe Centrum). Wyróżnienie otrzymała Milena Fuksa (PSP Groble).

W kategorii programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie” I miejsce zajęła Anastazja Stefańczyk (PSP Wólka Tanewska), II miejsce Mariagiulia Małek (ZSP w Jarocinie) a III miejsce zajęła Monika Pawelic (ZSP nr 1 w Nisku - PSP nr 4)

W kategorii programu edukacyjnego „Znajdź właściwe rozwiązanie” I miejsce zajęła Milena Paleń (ZSP w Jarocinie), II miejsce Wiktoria Jargieło (PSP Huta Krzeszowska), zaś III miejsce zajął Jan Bąk (ZSP nr 1 w Nisku - PSP nr 4). Wyróżnienie otrzymała Bernadetta Ciak (PSP Groble).

Nagrody, ufundowane m.in. przez Powiat Niżański, zwycięzcom wręczyli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski oraz Dyrektor PSSE w Nisku Magdalena Rachwał. Starosta pochwalił dzieci za staranność wykonywanych prac, ich oryginalność jak również za mądrości wyrażone wyjątkowymi pracami plastycznymi.

 

/Powiat Nisko

Informacja z obrad 50. Sesji Rady Powiatu Niżańskiego

Dnia 25 listopada 2022 r. odbyła się 50. Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Sylwestra Daśko radni zapoznali się z informacjami: Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań na terenie Powiatu Niżańskiego w 2021 r. oraz za I półrocze 2022 r.; Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Rzeszowie o stanie środowiska na terenie powiatu niżańskiego w 2021 r. w świetle badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni zapoznali się z szerokim materiałem związanym ze sprawozdaniem o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Niżańskiego za rok szkolny 2021/2022, w tym m.in. informacją przybliżającą poszczególne szkoły i placówki, danymi dotyczącymi liczby oddziałów, uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Raport zawierał także szereg tabel i wykresów przedstawiających wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W sprawozdaniu uwzględniono również organizację oraz bazę szkół i placówek, liczbę laureatów konkursów i olimpiad, przeprowadzone remonty i inwestycje w poprzednim roku szkolnym. Szereg danych liczbowych dotyczył nie tylko roku szkolnego 2021/2022, ale również minionych lat, ukazując tym samym dynamikę zmian zachodzących w kolejnych latach.

Ponadto Rada ustaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2023 rok; zmieniła uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2022, a także powierzyła Gminie Harasiuki prowadzenie zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska – Ciosmy”.

Następnie Rada podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za rok 2021 w kwocie 2.283.910 zł. W dyskusji wzięła udział przedstawicielka Związków Zawodowych działających przy SPZZOZ w Nisku, który przedstawiła obecną sytuację niżańskiego szpitala, zwracając się z prośbą o wszelką możliwą pomoc mającą na celu polepszenie sytuacji szpitala.

Realizując porządek obrad Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2022, przekazując m.in. dotację celową dla SPZZOZ w Nisku w kwocie 1.550.000 zł na zadania inwestycyjne, w tym: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym i. PCK w Nisku.” – 50.000 zł, „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku” – 1.500.000 zł oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2022-2034.

Ponadto Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.

 

/Powiat Nisko

Ostatnie komentarze

O nas

Niezależny portal miasta

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Nawigacja

Nasza społeczność